Bu site tarafından oluşturulmuştur.

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİSİPLİNLERARASI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUMU

Katılım Şartları

Başlık Detay
Sempozyuma Tebliğli katılım herkese açıktır. Sempozyuma Tebliğli katılım : Tüm bildiriler hakem denetimine tabidir. Daha önce bir yerde yayınlanmış çalışmalar, hakem değerlendirmesine göre kabul edilmekle birlikte sadece özet olarak yayınlanacaktır. Hiç bir yerde yayınlanmamış bildiriler için, yazım kurallarına bakınız.
Sempozyuma İzleyici Katılımı Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları personeli ve/veya üyesi olmak.
Participation in the symposium with a submission is open to everyone. Participation in the symposium with a submission: All papers are subject to peer review. Previously published studies will be published only in summary, although they will be accepted according to the referee evaluation. For papers that have not been published elsewhere, see the writing rules.
Audience Participation to the Symposium Being a staff and / or member of public institutions and organizations, private sector and non-governmental organizations