Bu site tarafından oluşturulmuştur.

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİSİPLİNLERARASI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUMU

Konular

Disiplinlerarası İşbirliği ve COVID Yönetimi- Interdisciplinary Cooperation and COVID Administration
Afetlerde Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi- Persuasion Capacity of Public Administration in Disasters
Covid Pandeminin Disiplinlerarası Çok Yönlü İncelenmesi- Interdisciplinary Multiple Examination of the Covid Pandemic