Bu site tarafından oluşturulmuştur.

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİSİPLİNLERARASI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUMU

Önemli Tarihler

Başlık Tarih
Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi- Deadline for Abstracts 28/02/21
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi- Announcement of the Accepted Papers 15/03/21
Kayıt için Son Tarih- Deadline for Registration 26/03/21
Sempozyum Tarihi- Date of Symposium 01/04/21